Posted by admin On Grudzień - 18 - 2016 Komentowanie nie jest możliwe

Własnością pospolitą obecnego społeczeństwa jest jego powolne starzenie się. Każdego roku coraz to znacznie bardziej spada przyrost naturalny, stosunkowo znacząca zaś jest ilość osób starszych. Dużo z nich jest ciężko chorych oraz samodzielne funkcjonowanie jest dla nich znacznym kłopotem. Naturalnie z myślą o takich ludziach powstają domu opieki społecznej – opieka nad niepełnosprawnymi poznań. Jednym z takich miejsc jest też Dom Pomocy Społecznej. W ośrodku przebywają osoby w przeróżnym wieku. Pacjenci-lokatorzy umieszczani są w praktycznych pokojach z umywalniami. Na jeden pokój przypadają średnio dwie lub też trzy osoby. Dom Pomocy Społecznej szczególnie dba o wszystkich swoich lokatorów. Mogą oni brać udział w różnych atrakcyjnych wydarzeniach, organizować się w kluby, wspólnie wyjeżdżają na koncerty. Zapewnia się im także wprawną opiekę medyczną. Pacjenci są dowożeni samochodem na wizyty u profesjonalistów. W razie pogorszenia stanu zdrowia zaś przywołana jest karetka.

Pozostałe artykuły:

Comments are closed.