Posted by admin On Październik - 24 - 2016 Komentowanie nie jest możliwe

Logistyka jest definiowana jako zbiór specyfików i metod wartościowych żeby przeprowadzić organizację firmy, bądź usługi, szczególnie w dyscyplinie dystrybucji. W aspekcie firmy istnieje dużo definicji słowa logistyka, jaka rozwinęła się od logistyki wojskowej do współczesnego pojęcia sztuki i techniki, które absorbują się organizacją przepływu towarów, energii oraz wiadomości. Logistyka jest podwaliną w handlu – zobacz polmack. Czynności logistyczne tworzą system, który jest połączeniem pomiędzy produkcją a rynkiem, które oddzielone są czasami i odległością. Logistyka w firmach pokrywa zarządzanie oraz planowanie aktywności działów zakupów, produkcji, przewozu, magazynowania, utrzymania i dystrybucji. Logistyka w firmach jest każdym ruchem oraz magazynowaniem, który ułatwiłby przepływ towarów z punktu kupna surowców do punktu ich konsumpcji, a również przepływ wiadomości, które wprawia się w ruch, i mające na celu danie konsumentowi stosowny poziom usług za rozsądną cenę. Jest także częścią zarządzania łańcuchem dostaw. Logistyka jest częścią administrowania łańcucha dostaw, która planuje, wprowadza i sprawdza wydajny przepływ materiałów i magazynowanie produktów, a również informację powiązaną z nimi od miejsca podstawowego do miejsca docelowego, i mająca na celu zaspokoić potrzeby kontrahentów. Logistyka jest obowiązkiem kolektywu pracowniczego, skierowana na zagwarantowanie działań projektowania i kierowania przepływu towarów, informacji oraz finansów, od miejsca początkowego do miejsca docelowego.

Comments are closed.